CV

Joberfaring

2019, juni –
Selvstændig tegnsprogstolk hos Tegnsprogstolk.Luisa.nu, Odense.

2019, november-
Deltidsansat vikar som audiologopæd hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Odense.

2019, august- 2021, december.
Deltidsansættelse som fjern- og videotolk hos Småtegn Aps. Ansættelsen ophørte, da Småtegn valgte at takke nej til Den Nationale Tolkemyndigheds (DNTM) udbud om fjerntolkning.

Op

2019, april- 2020, januar.             
Deltidsansættelse som personlig assistance hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), Odense.

2015-2019       
Tegnsprogstolk hos TopTolk, Nyborg

  • Tolkning af kontakt med kunder og leverandører i IT-butik, herunder telefontolkninger og Skypetolkninger.

1996-2015       
Tegnsprogstolk hos CFD Tolkebooking, Odense

  • Uddannelses- og kursustolkninger på alle niveauer, kirketolkninger, tolkninger på arbejdspladser, teater- og biograftolkninger, læge- og hospitalstolkninger, tolkninger hos psykolog, til kørekort, ved afhøringer o.m.m. 

1994, febr.-juli:       
Audiologopæd, Københavns Kommunes Specialundervisning for Voksne, fastansat vikar.

  • Undervisning og behandling af personer med stemmelidelser, afasi og dysartri.

1993, aug- 1994, marts 
Audiologopæd, Tale-/Høreinstituttet i Rødovre, fastansat vikar.

  • Undervisning og behandling af personer med stemmelidelser og dysartri.

1992, nov- 1993, aug.
Audiologopæd, Tale-/Høreinstituttet i Rødovre.

  • Tilkaldevikar til småbørnsgrupper med børn med sproglige vanskeligheder.

Uddannelse/kurser, relevant erfaring:

2017: Danske Døves Landsforbund (DDL), Skopos og Foreningen af Tegnsprogstolk
(FTT): Workshop om etiske retningslinjer

2016:
Foreningen af Tegnsprogstolke, FTT: Workshop med Peter Llewellyn-Jones, “The Concept of Role-Space” – “Redefining the Role of the Community Interpreter: The concept of Role-space”

2014-15:
Tolkning og udvikling af tegn på uddannelse med latinfaglige redskabsfag.

2014:
CFD Tolkebooking Odense/Fredericia: Medarrangør af kursuseftermiddage i kirketolkning for tegnsprogstolke og døvepræster i Region Syd.

2013:
CFD Tolkebooking: Oplæg for kolleger om telefontolkning.
Diskussion og debat.

2012:
CFD: Kursusdag om tavshedspligt

2010-2011:
Medlem af ”Hustolkeforum”, et tidl. debat- og vidensforum for hustolke i hele Danmark.

2010:
Center for Døve: Retstolkekursus for Tegnsprogstolke.

2008-2015:
Center for Døve/CFD Tolkebooking: Tovholder på tegnsprogtolkenes “Tegnbank”, heraf registrering og videooptagelser af nye (fag)tegn.

2002-2004:
Udviklingsarbejde med kollegagruppe omkring tolkning af klasseundervisning af latin og græsk i gymnasiet.

2003:
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, KC: Opgraderingskursus for Tegnsprogstolke

2000-01:
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, KC: Stemmetolkningskursusforløb.

1998:
Cand mag. i Audiologopædi med tegnsprog som suppleringsfag.

1996:
Eksamineret tegnsprogstolk, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation, KC/Handelshøjskolen i København.

1989-1994:
Uddannelse i audiologopædi, Københavns Universitet Amager.