GDPR

Tegnsprogstolk.Luisa.nu indhenter og registrerer oplysninger så som navn, adresse, E-mail, telefonnummer og CPR-nr, hvor det er nødvendigt.

Ligeledes registreres adressen på det sted, tolkningen skal finde sted samt tolkeopgavens indhold.

Oplysningerne bruges for at kunne levere den bedste tolkning og for at kunne få betalingstilsagn til tolkeopgaven fra den rette myndighed. 

Hvis en tolkeopgave løses i samarbejde med en anden tolkeleverandør, videregives personlige oplysninger til den anden virksomhed i forbindelse med den pågældende tolkeopgave. Dette altid med dit samtykke.

Personoplysningerne slettes, når formålet med dem ikke længere er til stede eller de er færdigbehandlet.

Du har altid ret til at få indsigt i dine personoplysninger og at få disse rettet eller slettet.