Priser

Pr. 1. oktober 2020

Priser for tolkninger for handicappede i erhverv mv. jvf. BEK nr 1317 af 08/09/2020 se her

Øvrige tolkninger:
Timepris og zonetillæg:

Timepris: 650 kr.

Zonetillæg til den første tolketime:

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Under 25 km 25-75 km Over 75 km
225 kr. 650 kr. 1050 kr.

Zoneinddelingen er udarbejdet af Den nationale Tolkemyndighed,
DNTM og kan ses her

Der opkræves for min. én tolketime, derefter pr. påbegyndt halve time.

Trækker den bestilte tolkning ud, faktureres for den udførte tolketid.

Ved to-tolkeopgaver opkræves for begge tolke.

Tillæg
Der er flg. tillæg pr. tolketime:

Aften / nat kl. 17-07 Weekend / helligdage Krævende opgaver *
86 kr.161 kr.135 kr.

* Krævende opgaver er tolkninger med et mere komplekst fagligt indhold fx. konferencetolkning, retstolkning, kirkelige tolkninger, taktiltolkning, fremmedsprogstolkning, performancetolkning eller møder med mange brugere/deltagere.

Akuttolkninger
Ved akutte opgaver, hvor tolken bliver kaldt ud til tolkestedet hurtigst muligt efter bestillingen, opkræves for min. 4 tolketimer. Dette også, hvis opgaven måtte vare mindre end 4 timer.
Derudover faktureres for evt. tillæg, fx aften- og weekendtillæg.

Aflysning/udeblivelse
En planlagt tolkning kan afbestilles 7 dage, inden den finder sted.
Ved manglende eller for sen aflysning faktureres for timepris, zonetillæg og evt. tillæg.

Kan tolken nå at påtage sig en anden opgave i det pågældende tidsrum, nedsættes det opkrævede beløb tilsvarende.

Tavshedspligt
Tolken er underlagt tavshedspligt og videregiver således ikke oplysninger om tolkningen og indholdet heraf til tredje part.

Samarbejde
Tegnsprogstolk.Luisa.nu har et tæt samarbejde med andre selvstændige, eksaminerede tegnsprogstolke samt tolkeleverandører.
Tolkesamarbejde og sparring vægtes højt for at bevare et fagligt højt niveau som tegnsprogstolk.

Tolkebestilling
For bestilling/afbestilling af tolk, kontakt mig på:

Mobil/sms/FaceTime: 61856432

Mail: mail@luisa.nu